Sozlesme

saglik.uy7.net sitesine giriş yapılması bu koşulların dikkatlice okunduğu ve aynen kabul edildiği ve bunlara aykırı davranışların sadece kullanıcı için hukuki ve cezai sorumluluklar gerektireceğini anladıklarını kabul anlamına gelir. Eğer herhangi bir kullanıcı bu koşulları kabul etmiyorsa, siteye giriş ve yararlanma hakkı bulunmamaktadır.

Sözleşmenin onaylanması
saglik.uy7.net üyesi olmak istiyorsanız, önce kayıt formunu doldurmanız ve saglik.uy7.net üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. kayıt formu ‘nu doldurup bize gönderen herkes üyelik sözleşmesini kabul etmiş sayılır.

Üye’nin yükümlülükleri
Üye saglik.uy7.net servislerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

saglik.uy7.net tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere özel bilgilerin yer alabileceğini ve bu sebeple saglik.uy7.net ‘in sorumlu olmayacağını,

Üye verilerinin saglik.uy7.net ’in ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb .durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü saglik.uy7.net ‘in sorumlu olmayacağını,

Tehdid edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

saglik.uy7.net servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı saglik.uy7.net ‘ten tazminat talep etmemeyi,

saglik.uy7.net ‘in izin almadan saglik.uy7.net servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

saglik.uy7.net ’te sunulan hizmetlere saglik.uy7.net tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda saglik.uy7.net ‘un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

Kurallara aykırı davrandığı takdirde saglik.uy7.net ‘in gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

saglik.uy7.net ‘in, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

Üye “kullanıcı” adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlardan sorumlu olacağını,

Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu,

Kabul ve taahhüt etmiştir.

saglik.uy7.net ‘te verilen yetkiler
saglik.uy7.net herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı saglik.uy7.net ‘in üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. saglik.uy7.net servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez.

saglik.uy7.net kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi servislerden menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.

saglik.uy7.net üyelerinin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir:

-Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda
-Üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda
-Üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda
-saglik.uy7.net üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı saglik.uy7.net sorumlu tutulmayacaktır.

saglik.uy7.net üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin foruma eklediği mesaj, şiir, haber, dosya, web sayfası gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, resim vb. Eserleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya site içerisinde saglik.uy7.net tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, saglik.uy7.net ‘ten telif ve benzeri hiç bir ücret talep etmeyecektir.

saglik.uy7.net üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına üyenin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

saglik.uy7.net üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden saglik.uy7.net sorumlu olmadığını kabul eder.

saglik.uy7.net ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. saglik.uy7.net sitesini kullanan herkes bu sözleşmeyi saglik.uy7.net sitesi açık oldugu sürece saglik.uy7.net/sozlesme adresinde bulabileceklerdir.

saglik.uy7.net üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. saglik.uy7.net ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.

Sözleşmedeki Yürürlük
saglik.uy7.net üyelik sözleşmesini okuyup, kayıt formunu doldurup sozlesmeler@gmail.com mail adresine gönderildiği zaman sözleşme süresiz olarak yürürlüğe girer. (kayıt formunu doldurup sozlesmeler@gmail.com mail adresine gönderen herkes sözleşmeyi okudu kabul edilir.)

Fesih
saglik.uy7.net dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

NOT: saglik.uy7.net sitesinde yer alan tüm yazılar bir çok farklı siteden derlenerek bir araya getirilmiştir. saglik.uy7.net sitesinin içeriği SADECE  Bilgi vermek amacında düzenlenmiştir. Sitedeki yazılar Doktor Tavsiyesi yerine geçmez. Hastalığınızla ilgili uygulama yapmadan önce mutlaka bir hekime başvurunuz. Alıntı yapılan site kaynak olarak gösterilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir